Ogólne warunki wynajmu

Ogólne warunki wynajmu samochodu firmy Dolcar Sp. z o.o. Sp. k.


 1. Najemca dokonuje zapytania o wynajem samochodu poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Wynajmującego: www.dolcar.auto.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z naszym biurem pod numerem +48 600 975 414, +48 600 834 505
 2. Wskazane w treści formularza dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu umożliwienia przyjęcie rezerwacji pojazdu dokonanej przez użytkownika. Administratorem danych użytkownika jest Dolcar Sp.z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie 02-180, przy Al. Krakowskiej 179. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 3. Po złożeniu zapytania poprzez formularz Najemca otrzymuje kopię zapytania na podany adres email. Najpóźniej w ciągu 24 godzin od przesłania zapytania po zweryfikowaniu danych i dostępności pojazdu, Najemca otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres e-mail.
 4. Najemca po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji jest zobowiązany do akceptacji poprzez wysłanie potwierdzającego e-maila na adres Wynajmującego.
 5. Rezerwacje przyjmowane są na wybrane klasy samochodów. Przykład (Rezerwując pojazd np. Opel Astra Najemca może otrzymać zamiennie Ford Focus lub Toyota Auris lub inny pojazd z tej samej klasy spełniające kryteria. Jeżeli nie będzie dostępnych samochodów w zarezerwowanej grupie, wypożyczalnia postara się znaleźć pojazd w grupie wyższej – bez dodatkowych opłat.
 6. Najemcą wypożyczanego samochodu może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dwa ważne dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy kategorii „B”
 7. Opłatę za najem wpłacić można gotówką, przelewem lub kartą kredytową. Kaucja pobierana jest w formie blokady na karcie kredytowej lub przelewu bankowego (Wpłata kaucji w formie gotówki wymaga zgody firmy Dolcar). Akceptujemy karty kredytowe: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.
 8. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji i opłaty za wynajem z góry za okres wypożyczenia wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy
 9. Kaucja płatna przelewem na nasze konto bankowe lub gotówką zwracana jest w momencie zwrotu nieuszkodzonego pojazdu. Kaucja zablokowana na karcie kredytowej jest odblokowywana tego samego dnia. W przypadku zwrotu pojazdu brudnego którego nie można opisać pod kątem ewentualnych nowych uszkodzeń Wynajmujący zwróci kaucję Najemcy po umyciu i zweryfikowaniu pojazdu.
 10. Przedłużenie najmu pojazdu o jedną godzinę spowodowane korkami lub innymi trudnościami losowymi z dojazdem nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat, Zaś przekroczenie o ponad dwie godziny liczone jest jako dodatkowa doba.
 11. Podane ceny na naszej stronie są cenami brutto.
 12. Udział własny w szkodzie z winy własnej określony jest w regulaminie firmy Dolcar Sp.z o.o. Sp. k.

Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasad używania pojazdu:


 1. Przewozić najwyżej taka liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd.
 2. Nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności pojazdu.
 3. Nie holować innych samochodów lub przyczep, jeżeli pojazd nie jest wyposażony w hak holowniczy.
 4. Zabrania się prowadzenia samochodu przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających.
 5. Nie brać udziału w wyścigach, rajdach.
 6. Nie używać pojazdów na torach wyścigowych.
 7. Nie używać pojazdu do nauki jazdy, lub jej doskonalenia.
 8. Nie udostępniać pojazdu innym osobom niż wymienione w umowie najmu.
 9. W przypadku kolizji lub wypadku drogowego nie oddalać się z miejsca zdarzenia przed dopełnieniem obowiązków ubezpieczeniowych.
 10. Kontrolować i w przypadku konieczności uzupełniać na własny koszt: olej silnikowy, płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, przepalone żarówki, paliwo.
 11. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu w wynajmowanym pojeździe.
 12. Przestrzegać zakazu przewożenia zwierząt w wynajmowanym pojeździe.
 13. Stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa.
 14. Zabezpieczenia auta przed kradzieżą (zamykanie auta, włączanie urządzeń antykradzieżowych, nie zostawianie w aucie dokumentów i kluczyków).

Ubezpieczenie:


 1. Samochód użytkowany przez Najemcę jest ubezpieczony (OC, NNW, AC). Ubezpieczenie jest wliczone w cenę wynajmu pojazdu. W przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi, Najemca nie odpowiada finansowo za wyrządzone szkody w pojeździe pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową z OC sprawcy. W przypadku braku winowajcy lub niekompletnej dokumentacji odpowiedzialnym za szkodę jest Najemca. W przypadku szkody z własnej winy najemca odpowiada w kwocie udziału własnego w szkodzie w ten sposób, że następuje jego przepadek bez względu na rozmiar szkody. Udział własny najemcy w szkodzie może zostać zniesiony poprzez wykupienie opcji zniesienia udziału własnego. Pełne ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń wnętrza pojazdu jak również uszkodzeń umyślnych.
 2. Gdy zaistnieje kolizja, lub wypadek drogowy w trakcie najmu, Użytkownik kierujący wynajętym pojazdem ma obowiązek powiadomić niezwłocznie przedstawiciela firmy Dolcar o zaistniałej sytuacji i postępować zgodnie z instrukcjami w celu ewentualnego odholowania samochodu oraz jak najszybszego zlikwidowania szkody.
 3. Jeśli Użytkownik spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, Dolcar zastrzega sobie prawo do dochodzenia całkowitego odszkodowania od Najemcy za poniesione straty.
 4. W rażących przypadkach nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów o ruchu drogowym lub warunków umowy, Dolcar zastrzega sobie możliwość zerwania umowy i odebrania samochodu.
 5. Dolcar nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
Facebook
Sprawdź nasz profil!